ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-ARVEE

คุณแม่สำลี จ นครนายก เส้นเลือในสมองตีบ อัมพฤกษ์ เดินไม่ได้พูดไม่ได้หลังทานกล่อง

policy3.png