ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

G2+G9 มัน อายุ 45 วัน เปรียบเทียบ พี่สมใจ วังเชื่อม กุดตาเพชร ลพบุรี แปลงที่ 2