ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

ไร่พริกพี่ปุ๊ จ โคราช ทดลองฉีดครั้งแรก