ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

 สวนลำไยพี่ณรงค์ศักดิ์ ประธานหมอดิน จ จันทบุรี หลังฉีดพ่นไปครั้ง