ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

ไร่มันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ อายุ 7 วัน แตกตาดี+มีความสมบูรณ์ คุณแหว๋ว อ จักราช จ โคราช

 

policy2.png