ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

 แฟนพี่สมบูรณ์ ยืนยันการใช้ว่าได้ผลจริง

 

policy3.png