ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

มัน ขุดดูหัวมัน อายุ 7 เดือน แปลงที่ไรแดงระบาด พี่บ๊อบ น้องแหว๋ว อ จักราช นครราชสีมา

 

policy3.png