ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

 มัน พี่ชัยรัตน์ ขุดดูหัว โคกไค ต วะตะแบก เทพสถิตย์ ชัยภูมิ

 

policy3.png