ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

 มัน อายุ 2 เดือนครึ่ง พี่สมใจ วังเชื่อม ต กุดตาเพชร ลพบุรี แปลงที่ 1

 

policy3.png