ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

 แปลงข้าวโพดพี่หลง จ นครสวรรค์ ดินเดิมไม่อุ้มน้ำ หลังฉีดไป 2 ครั้ง กอใหญ่ ใบเขียว

 

policy3.png