ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

 ปาล์ม พี่ประภา ฉีด 3 ครั้งติดลูกดก อ ทับปุด จ พังงา

 

policy3.png