ประสบการณ์จากผู้ใช้ G-2,G-9

 เบื้องหลังการเยี่ยมชมไร่มันพี่แหว๋วและพี่บ๊อบหลังฉีดไป 4 ครั้ง

 

policy3.png